Relatietherapie

Als het niet meer goed voelt…

Relatietherapie: “verbeteren van je relatie onder begeleiding van een deskundige relatietherapeut of gekwalificeerd psycholoog”.

Missen jullie gevoelens van liefde en verbondenheid in jullie relatie? Durf je jezelf nog bloot te geven en echt zeggen wat je denkt zonder op je woorden te hoeven letten? Is de vertrouwde romantiek, tederheid of erotiek ver te zoeken? Als je weet dat jullie relatie dringend onderhoud nodig heeft en jullie komen zonder hulp niet verder, neem dan contact op met drs. Martijn Prent, behalve relatietherapeut ook afgestudeerd psycholoog (1988, Universiteit van Amsterdam). Hij kan jullie helpen om jullie relatie te verbeteren en om ook jezelf en je partner beter te leren kennen en begrijpen.

Martijn Prent is gespecialiseerd in 50-plus problematiek.

Tarief: € 100,00 per uur (exclusief BTW). Eén of twee gesprekken kunnen het verschil maken!

Fatal attractions: waarom je je nu ergert aan waarop je indertijd viel

20 september 2020

Fatal attractions: waarom je je nu ergert aan waarop je indertijd viel Geregeld zijn het juist de eigenschappen waar je in eerste…

Lees verder

Relatietherapeut en methoden van relatietherapie

10 juni 2020

Goede therapeuten kunnen van verschillende therapiemethoden gebruik maken. Een relatietherapeut kan een aanhanger zijn van één specifieke therapieschool. Goede therapeuten kunnen van…

Lees verder

Corona en je relatie

14 april 2020

Het Coronavirus spookt rond. Het lijkt een moeilijke combinatie, Corona en relaties. We moeten afstand houden van elkaar maar we hebben relaties…

Lees verder

Wanneer relatietherapie?

Wacht niet te lang!

Als het goede gevoel voor elkaar langer dan normaal wegblijft, als jullie vooral over praktische zaken praten en als romantiek, verbondenheid en tederheid verdwenen lijkt, wordt het hoog tijd voor relatietherapie! Echt samen genieten van vakanties of leuke uitjes lijkt ver weg. De dagelijkse maaltijd is meer een gewoonte dan een verbonden samenzijn. Er zijn meer ruzies dan normaal. Ook intimiteit en seksualiteit is niet meer vanzelfsprekend of is helemaal verdwenen. Dit zijn allemaal signalen dat de relatie dringend onderhoud nodig heeft!

Een ander veel voorkomend probleem is verliefdheid of een verhouding met een derde. De relatie met je partner kan dan ernstig verstoord raken. Gesprekken met een goede relatietherapeut zijn hard nodig om de relatie weer op het goede spoor te krijgen.

Heldere kijk op jezelf en de ander

In het eerste gesprek maak ik duidelijk waar de knelpunten zitten en waaraan gewerkt moet worden. Ik gebruik meerdere therapeutische- en communicatie technieken die uit verschillende disciplines en richtingen kunnen komen. Het belangrijkste doel is om zo snel mogelijk de relatie te verbeteren en om dus al na het eerste gesprek meer vertrouwen in elkaar en de relatie te hebben. Beide partners komen tot inzichten over zichzelf en elkaar en leren anders, effectief maar vooral ook weer liefdevol met elkaar te communiceren.

Relatieproblemen en kinderen

Het kan belangrijk zijn dat we praten over de kinderen en de opvoeding. Spanningen in de relatie zijn soms het gevolg van verschillende benaderingen en inzichten ten aanzien van de opvoeding. Pubers kunnen trouwens ook een bron van spanning zijn als je het wèl met elkaar eens bent. Het is dan verstandig om met een ervaren psycholoog hierover te praten en samen tot een aanpak te komen. Een aanpak die werkt en die weer rust en ontspanning brengt binnen het gezin èn binnen je relatie.

Martijn Prent is gespecialiseerd in 50-plussers met relatieproblemen

Echtparen die de 50 jarige leeftijd zijn gepasseerd hebben vaak andere problemen dan de jongere stellen. Martijn Prent heeft zich hierin verdiept. Hij behandelt problemen die te maken hebben met het ontstaan van een leegte en het zoeken naar een nieuwe balans en invulling nadat bijvoorbeeld de kinderen het huis uit zijn gegaan. Of wanneer een van de partners vrijwillig of gedwongen stopt met werken. Ook kan de seksualiteit op een (te) laag pitje zijn gekomen en missen partners intimiteit en erotiek. Daarnaast kan er sprake zijn van te veel belangstelling voor de andere sekse buìten de eigen relatie. Als hier niet tijdig en adequaat mee wordt omgegaan kunnen bovenstaande factoren tot veel spanning leiden.

Duur van de gesprekken. Hoe werkt het. Tarief.

Meestal kun je voor een eerste afspraak binnen één of twee weken bij mij terecht. Handig is om in je eerste bericht aan te geven wanneer je wil komen. Relatiegesprekken duren vaak wat langer dan individuele consulten. Het eerste gesprek kan anderhalf tot twee uur duren. Vervolggesprekken zijn vaak wat korter. In het algemeen zijn er, afhankelijk van de problematiek, ongeveer twee tot vier gesprekken nodig. Het tarief bedraagt € 100,00 per 60 minuten (excl. 21% BTW) en wordt per afgerond kwartier in rekening gebracht. Dit bedrag dient u na afloop van het gesprek contant te betalen (pinautomaat aanwezig). De factuur van het gesprek wordt per mail opgestuurd.

Bel nu Martijn als je aan je relatie wilt werken!

Lees meer

MEDIATION

Mediation

Voor het oplossen van conflicten

Mediation is een doeltreffende aanpak om conflicten op te lossen. Dit geldt voor mensen met een relatie, voor mensen die gaan scheiden maar ook voor gescheiden partners. Het biedt oplossingen waar beide partijen een goed gevoel aan overhouden. De mediator leert jullie echt naar elkaar te luisteren en rekening met elkaar te houden. Na een geslaagde mediation zijn deelnemers in staat om eventuele toekomstige conflicten zelfstandig en zonder hulp te voorkomen of op te lossen.

Mediation bij een verbroken relatie

Als een relatie verbroken wordt en de ruzies over bijvoorbeeld verdeling, geld en kinderen houden nog steeds niet op, kan mediation heel hard nodig zijn. Als ouder en opvoeder van je kinderen moet je toch samen kunnen overleggen maar vooral moet je zonder ruzie en conflict verder met je leven. Ook bij ruzies binnen gezinnen of families kan mediation nodig zijn om tot betere verstandhouding te komen.

Conflicten op het werk

Daarnaast kan mediation goed ingezet worden bij arbeidsconflicten of ruzies binnen teams bijvoorbeeld.

Hoe werkt mediation

Alle partijen dienen in te stemmen met een mediation. Als het nodig of gewenst is wordt vooraf aan de mediation een mediationovereenkomst opgemaakt. Partijen komen altijd gezamenlijk naar de afspraken tenzij er redenen zijn om daar van af te wijken. De gesprekken duren normaliter anderhalf tot twee uur. Er zijn in het algemeen één tot drie gesprekken nodig. Aan het einde van de mediation kunnen de afspraken worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst.

Vertrouwelijk en bindend

Mediation is vertrouwelijk. Partijen verplichten zich tot geheimhouding. Als de afspraken zijn vastgelegd in een ondertekende vaststellingsovereenkomst zijn deze onbetwistbaar en bindend.

Als er actie nodig is, bel je nu 0313-437076!

Lees meer

Martijn Prent

Samen genieten, samen delen

Genieten van het leven vind ik belangrijk. Echt genieten doe je als je kunt delen. Delen in alles wat je meemaakt. Ook de dingen die je liever niet laat zien kun je delen. Dat brengt je dichter bij elkaar. En leert je veel over jezelf en de ander.

Studie en werk

Na mijn middelbare schooldiploma (1976) had ik diverse baantjes en ging graag op reis. Ik was nieuwsgierig naar andere landen en hield ervan om mensen uit andere culturen te ontmoeten. Aansluitend op mijn doctoraal psychologie (1988, Universiteit van Amsterdam) werkte ik korte tijd in de psychiatrie, had ik vervolgens een eigen werving- en selectiebureau en bekwaamde mij verder in mijn beroep als (bedrijfs)psycholoog, trainer en coach bij een arbodienst terwijl ik daarnaast een eigen bureau begon als relatietherapeut en mediator.

Eigen stijl.

Sinds 1990 help ik cliënten en ondernemers met (relatie)problemen (zie ook www.psychologischbureauprent.nl) Ik probeer mij zo goed mogelijk af te stemmen op de unieke hulpvragen van unieke cliënten. Dit doe ik op basis van veel studie en veel ervaring met een eigen stijl die niet vasthoudt aan theorie of voorschrift maar die elke client en elk relatieprobleem ziet als een nieuwe uitdaging. Ik werk praktisch en resultaatgericht.

Ontspanning, wonen en werken

Inspanning en ontspanning wissel ik graag af. Als ik niet hoef te werken ben ik graag bezig in en rond het huis en de tuin en lees of mijmer ik wat over psychologische en filosofische vraagstukken. Beweging en sportieve uitdaging krijg ik door de golfsport of de watersport. Creatieve stimulans door muziek te luisteren en (heel) soms te maken. Ik reis nog graag maar de reisjes worden hoewel frequenter ook korter .

Martijn Prent (1958) is registerpsycholoog bij het Nederlands Instituut van Psychologen (registratie nummer 9878). AGB-code Psychologische Zorgverlener: 94-012365.

Lees meer

Martijn Prent
Contactgegevens


Praktijklocatie:

Wilde Zwaan 3, 6988 CC Lathum (Gem. Zevenaar)

telefoon: 0313 437076

In overleg zijn andere locaties mogelijk. Het is mogelijk dat ik bij u thuis kom tegen een vergoeding van de helft van de reistijd.


Spreekuren:

maandag t/m donderdag 10.30-19.00 uur.

vrijdag 10.30-18.00 uur


mail: info@psychologischbureauprent.nl

www.martijnprent.nl

www.psychologischbureauprent.nl (overige dienstverlening)


IBAN NL94INGB000125469

BIC INGBNL2A

BTW-ID: NL001335190B14

KvK 55006507

o

Tarieven

Relatietherapie, mediation, coaching, advies:

€ 100,00 per 60 minuten exclusief 21 % b.t.w.

Reiskosten (indien van toepassing): helft van de reistijd.

Bovenstaande diensten worden in het algemeen niet vergoed. Informeer vooraf bij uw verzekeraar. Martijn Prent werkt zelfstandig, heeft géén contracten met zorgverzekeraars en werkt geheel onafhankelijk van hen. In bijzondere gevallen kunnen er aparte afspraken worden gemaakt over tarief en betaling. Als u een eigen bedrijf heeft kunt u de kosten voor relatietherapie, privé gerelateerde coaching of advies aftrekken en de btw verrekenen. Ook vergoedt de AOV vaak dergelijke kosten. Voor bedrijven en zakelijke trajecten gelden andere tarieven (zie www.psychologischbureauprent.nl)

Na afloop van het gesprek dient u per pinbetaling of contant uw betaling te voldoen.

Op bovenstaande tarieven en betalingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn op deze website te vinden. Bij afneming van diensten gaat u akkoord met deze voorwaarden.