Relatietherapie

Als het niet meer goed voelt…

Missen jullie gevoelens van liefde in jullie relatie? Kun je jezelf nog blootgeven en echt zeggen wat je denkt zonder ruzie te krijgen? Is de vertrouwde romantiek, tederheid of erotiek ver te zoeken? Als jullie erachter komen dat jullie relatie dringend onderhoud nodig heeft en lukt het niet om dit zelf te doen, neem dan contact op met drs. Martijn Prent, psycholoog en relatietherapeut. Hij kan jullie helpen om op een goede manier verder te komen!

Relatietherapie

Als het niet meer goed voelt…

Missen jullie gevoelens van liefde in jullie relatie? Kun je jezelf nog blootgeven en echt zeggen wat je denkt zonder ruzie te krijgen? Is de vertrouwde romantiek, tederheid of erotiek ver te zoeken? Als jullie erachter komen dat jullie relatie dringend onderhoud nodig heeft en lukt het niet om dit zelf te doen, neem dan contact op met drs. Martijn Prent, psycholoog en relatietherapeut. Hij kan jullie helpen om op een goede manier verder te komen!

Wanneer relatietherapie?

Wacht niet te lang!

Als het goede gevoel voor elkaar langer dan normaal wegblijft, als jullie alleen nog over praktische zaken kunnen praten en als romantiek, gezelligheid en tederheid verdwenen lijkt, wordt het hoog tijd voor relatietherapie! Samen genieten van vakanties of leuke uitjes gebeurt nog nauwelijks. De dagelijkse maaltijd of het kopje koffie samen is meer een verplichting dan een gezellig samenzijn. Er zijn te vaak ruzies. Of intimiteit en seksualiteit is niet meer vanzelfsprekend, verloopt moeizaam of is helemaal verdwenen! Dit zijn allemaal signalen dat de relatie dringend onderhoud nodig heeft.

Een ander veel voorkomend probleem is verliefdheid of een verhouding met een derde. De relatie met je partner kan dan ernstig verstoord raken. Gesprekken met een ervaren relatietherapeut zijn hard nodig om de relatie weer op het goede spoor te krijgen.

Heldere kijk op jezelf en de ander

In het eerste gesprek wordt duidelijk waar de knelpunten zitten en waaraan gewerkt moet worden. Ik gebruik meerdere therapeutische- en communicatie technieken die uit verschillende disciplines en richtingen kunnen komen. Het doel is altijd om zo snel mogelijk een voelbaar resultaat te bieden. Daardoor kunnen we al binnen één of twee gesprekken veel vooruitgang zien. Beide partners komen tot inzichten over zichzelf en elkaar en leren anders, effectief maar vooral ook weer liefdevol te communiceren.

Relatiebemiddeling en kinderen

Het kan belangrijk zijn dat we praten over de kinderen en de opvoeding. Spanningen in de relatie zijn soms het gevolg van verschillende benaderingen en inzichten ten aanzien van de opvoeding. Pubers kunnen trouwens ook een bron van spanning zijn als je het wèl met elkaar eens bent. Het is dan verstandig om met een ervaren psycholoog hierover te praten en samen tot een aanpak te komen. Een aanpak die werkt en die weer rust en ontspanning brengt binnen het gezin èn binnen je relatie.

Duur van de gesprekken. Hoe werkt het. Tarief.

Relatiegesprekken duren vaak wat langer dan individuele consulten. Ga vooral tijdens de eerste gesprekken uit van anderhalf uur tot twee uur per gesprek. Later verlopen de gesprekken vaak wat sneller. In het algemeen zijn er tussen de één en drie gesprekken nodig, meer komt echter ook voor. Het tarief bedraagt € 120,00 per uur en wordt per afgerond kwartier in rekening gebracht. De facturen worden per mail opgestuurd en dienen vooraf aan het vervolggesprek of binnen veertien dagen te zijn voldaan. In het algemeen kun je voor een eerste afspraak binnen één of twee weken bij mij terecht.

Bel nu Martijn als je aan je relatie wilt werken!

Wanneer relatietherapie?

Wacht niet te lang!

Als het goede gevoel voor elkaar langer dan normaal wegblijft, als jullie alleen nog over praktische zaken kunnen praten en als romantiek, gezelligheid en tederheid verdwenen lijkt, wordt het hoog tijd voor relatietherapie! Samen genieten van vakanties of leuke uitjes gebeurt nog nauwelijks. De dagelijkse maaltijd of het kopje koffie samen is meer een verplichting dan een gezellig samenzijn. Er zijn te vaak ruzies. Of intimiteit en seksualiteit is niet meer vanzelfsprekend, verloopt moeizaam of is helemaal verdwenen! Dit zijn allemaal signalen dat de relatie dringend onderhoud nodig heeft.

Een ander veel voorkomend probleem is verliefdheid of een verhouding met een derde. De relatie met je partner kan dan ernstig verstoord raken. Gesprekken met een ervaren relatietherapeut zijn hard nodig om de relatie weer op het goede spoor te krijgen.

Heldere kijk op jezelf en de ander

In het eerste gesprek wordt duidelijk waar de knelpunten zitten en waaraan gewerkt moet worden. Ik gebruik meerdere therapeutische- en communicatie technieken die uit verschillende disciplines en richtingen kunnen komen. Het doel is altijd om zo snel mogelijk een voelbaar resultaat te bieden. Daardoor kunnen we al binnen één of twee gesprekken veel vooruitgang zien. Beide partners komen tot inzichten over zichzelf en elkaar en leren anders, effectief maar vooral ook weer liefdevol te communiceren.

Relatiebemiddeling en kinderen

Het kan belangrijk zijn dat we praten over de kinderen en de opvoeding. Spanningen in de relatie zijn soms het gevolg van verschillende benaderingen en inzichten ten aanzien van de opvoeding. Pubers kunnen trouwens ook een bron van spanning zijn als je het wèl met elkaar eens bent. Het is dan verstandig om met een ervaren psycholoog hierover te praten en samen tot een aanpak te komen. Een aanpak die werkt en die weer rust en ontspanning brengt binnen het gezin èn binnen je relatie.

Duur van de gesprekken. Hoe werkt het. Tarief.

Relatiegesprekken duren vaak wat langer dan individuele consulten. Ga vooral tijdens de eerste gesprekken uit van anderhalf uur tot twee uur per gesprek. Later verlopen de gesprekken vaak wat sneller. In het algemeen zijn er tussen de één en drie gesprekken nodig, meer komt echter ook voor. Het tarief bedraagt € 120,00 per uur en wordt per afgerond kwartier in rekening gebracht. De facturen worden per mail opgestuurd en dienen vooraf aan het vervolggesprek of binnen veertien dagen te zijn voldaan. In het algemeen kun je voor een eerste afspraak binnen één of twee weken bij mij terecht.

Bel nu Martijn als je aan je relatie wilt werken!

Mediation

voor het oplossen van conflicten

Mediation is een doeltreffende aanpak om conflicten op te lossen. Dit geldt voor mensen met een relatie, voor mensen die gaan scheiden maar ook voor gescheiden partners. Het biedt oplossingen waar beide partijen een goed gevoel aan overhouden. De mediator leert jullie echt naar elkaar te luisteren en rekening met elkaar te houden. Na een geslaagde mediation zijn deelnemers in staat om eventuele toekomstige conflicten zelfstandig en zonder hulp te voorkomen of op te lossen.

Mediation bij een verbroken relatie

Als een relatie verbroken wordt en de ruzies over bijvoorbeeld verdeling, geld en kinderen houden nog steeds niet op, kan mediation heel hard nodig zijn. Als ouder en opvoeder van je kinderen moet je toch samen kunnen overleggen maar vooral moet je zonder ruzie en conflict verder met je leven. Ook bij ruzies binnen gezinnen of families kan mediation nodig zijn om tot betere verstandhouding te komen.

Conflicten op het werk

Daarnaast kan mediation goed ingezet worden bij arbeidsconflicten of ruzies binnen teams bijvoorbeeld.

Hoe werkt mediation

Alle partijen dienen in te stemmen met een mediation. Als het nodig of gewenst is wordt vooraf aan de mediation een mediationovereenkomst opgemaakt. Partijen komen altijd gezamenlijk naar de afspraken tenzij er redenen zijn om daar van af te wijken. De gesprekken duren normaliter anderhalf tot twee uur. Er zijn in het algemeen één tot drie gesprekken nodig. Aan het einde van de mediation kunnen de afspraken worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst.

Vertrouwelijk en bindend

Mediation is vertrouwelijk. Partijen verplichten zich tot geheimhouding. Als de afspraken zijn vastgelegd in een ondertekende vaststellingsovereenkomst zijn deze onbetwistbaar en bindend.

Als er actie nodig is, bel je nu 0575 470190!

Mediation

voor het oplossen van conflicten

Mediation is een doeltreffende aanpak om conflicten op te lossen. Dit geldt voor mensen met een relatie, voor mensen die gaan scheiden maar ook voor gescheiden partners. Het biedt oplossingen waar beide partijen een goed gevoel aan overhouden. De mediator leert jullie echt naar elkaar te luisteren en rekening met elkaar te houden. Na een geslaagde mediation zijn deelnemers in staat om eventuele toekomstige conflicten zelfstandig en zonder hulp te voorkomen of op te lossen.

Mediation bij een verbroken relatie

Als een relatie verbroken wordt en de ruzies over bijvoorbeeld verdeling, geld en kinderen houden nog steeds niet op, kan mediation heel hard nodig zijn. Als ouder en opvoeder van je kinderen moet je toch samen kunnen overleggen maar vooral moet je zonder ruzie en conflict verder met je leven. Ook bij ruzies binnen gezinnen of families kan mediation nodig zijn om tot betere verstandhouding te komen.

Conflicten op het werk

Daarnaast kan mediation goed ingezet worden bij arbeidsconflicten of ruzies binnen teams bijvoorbeeld.

Hoe werkt mediation

Alle partijen dienen in te stemmen met een mediation. Als het nodig of gewenst is wordt vooraf aan de mediation een mediationovereenkomst opgemaakt. Partijen komen altijd gezamenlijk naar de afspraken tenzij er redenen zijn om daar van af te wijken. De gesprekken duren normaliter anderhalf tot twee uur. Er zijn in het algemeen één tot drie gesprekken nodig. Aan het einde van de mediation kunnen de afspraken worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst.

Vertrouwelijk en bindend

Mediation is vertrouwelijk. Partijen verplichten zich tot geheimhouding. Als de afspraken zijn vastgelegd in een ondertekende vaststellingsovereenkomst zijn deze onbetwistbaar en bindend.

Als er actie nodig is, bel je nu 0575 470190!

Martijn Prent

Samen genieten, samen delen

Genieten van het leven vind ik belangrijk. Echt genieten doe je als je kunt delen. Delen in alles wat je meemaakt. Ook de dingen die je liever niet laat zien kun je delen. Dat brengt je dichter bij elkaar.

Studie en werk

Na mijn middelbare schooldiploma (1976) had ik diverse baantjes en ging graag op reis. Ik was nieuwsgierig naar andere landen en hield ervan om mensen uit andere culturen te ontmoeten. Aansluitend op mijn doctoraal psychologie (1988, Universiteit van Amsterdam) werkte ik in de psychiatrie, had een eigen werving- en selectiebureau en bekwaamde mij verder in mijn beroep als (bedrijfs)psycholoog, trainer, coach, relatietherapeut en mediator.

Eigen praktijk. Eigen stijl.

Sinds 1990 heb ik een eigen praktijk waar ik cliënten ontvang met (relatie)problemen. Ik probeer mij zo goed mogelijk af te stemmen op de unieke hulpvragen van unieke cliënten. Daartoe heb ik een eigen stijl ontwikkeld, een stijl die niet vasthoudt aan theorie of voorschrift maar die elke client en elk relatieprobleem ziet als een nieuwe uitdaging.

Ontspanning

Inspanning en ontspanning wissel ik graag af. Naast mijn werk of tussen twee afspraken in ben ik dan bezig in en rond het huis en de tuin en lees of mijmer ik wat over psychologische en filosofische vraagstukken. Beweging en uitdaging krijg ik door golf en af en toe een lange wandeling. Creatieve stimulans door muziek te luisteren en te maken. Ik woon en werk op een landelijke gelegen woonboerderij in de Achterhoek, heb twee studerende zonen en woon samen.

Martijn Prent (1958) is registerpsycholoog bij het Nederlands Instituut van Psychologen (registratie nummer 9878). AGB-code Psychologische Zorgverlener: 94-012365.

Martijn Prent

Samen genieten, samen delen

Genieten van het leven vind ik belangrijk. Echt genieten doe je als je kunt delen. Delen in alles wat je meemaakt. Ook de dingen die je liever niet laat zien kun je delen. Dat brengt je dichter bij elkaar.

Studie en werk

Na mijn middelbare schooldiploma (1976) had ik diverse baantjes en ging graag op reis. Ik was nieuwsgierig naar andere landen en hield ervan om mensen uit andere culturen te ontmoeten. Aansluitend op mijn doctoraal psychologie (1988, Universiteit van Amsterdam) werkte ik in de psychiatrie, had een eigen werving- en selectiebureau en bekwaamde mij verder in mijn beroep als (bedrijfs)psycholoog, trainer, coach, relatietherapeut en mediator.

Eigen praktijk. Eigen stijl.

Sinds 1990 heb ik een eigen praktijk waar ik cliënten ontvang met (relatie)problemen. Ik probeer mij zo goed mogelijk af te stemmen op de unieke hulpvragen van unieke cliënten. Daartoe heb ik een eigen stijl ontwikkeld, een stijl die niet vasthoudt aan theorie of voorschrift maar die elke client en elk relatieprobleem ziet als een nieuwe uitdaging.

Ontspanning

Inspanning en ontspanning wissel ik graag af. Naast mijn werk of tussen twee afspraken in ben ik dan bezig in en rond het huis en de tuin en lees of mijmer ik wat over psychologische en filosofische vraagstukken. Beweging en uitdaging krijg ik door golf en af en toe een lange wandeling. Creatieve stimulans door muziek te luisteren en te maken. Ik woon en werk op een landelijke gelegen woonboerderij in de Achterhoek, heb twee studerende zonen en woon samen.

Martijn Prent (1958) is registerpsycholoog bij het Nederlands Instituut van Psychologen (registratie nummer 9878). AGB-code Psychologische Zorgverlener: 94-012365.

Prent relatietherapeut

Martijn Prent

Relatietherapeut

telefoon: 0575 470190 mail: info@psychologischbureauprent.nl

Praktijklocatie: Lindeseweg 9A, 7251 NG Vorden

In overleg zijn andere locaties mogelijk. Het is mogelijk dat ik bij u thuis kom tegen een vergoeding van de helft van de reistijd.

Spreekuren: maandag t/m donderdag 10.30-19.00 uur. Vrijdag 10.30-18.00 uur

www.martijnprent.nl
www.psychologischbureauprent.nl (overige dienstverlening)

IBAN NL94INGB000125469
BIC INGBNL2A
BTW nr NL091748720B01
KvK 55006507

Tarief

Relatietherapie, mediation, coaching, advies:

€ 120,- per uur

Het tarief is exclusief 21 % b.t.w.

Reiskosten (indien van toepassing): helft van de reistijd

Bovenstaande diensten worden in het algemeen niet vergoed. Informeer vooraf bij uw verzekeraar. Martijn Prent werkt zelfstandig, heeft géén contracten met zorgverzekeraars en werkt geheel onafhankelijk van hen. In bijzondere gevallen kunnen er aparte afspraken worden gemaakt over tarief en betaling.

Op bovenstaande tarieven en betalingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn op deze website te vinden. Bij afneming van diensten gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Algemene Voorwaarden ALG. VW. 2013 nr. 2
van Psychologisch Bureau Prent

Artikel 1 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle consulten (onderzoek- en behandelingsovereenkomsten, coachings- en adviestrajecten, mediations en echtscheidingsbemiddeling) zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt of cliënten in het geval van relatietherapie, gezinstherapie of mediation. In de volgende artikelen wordt verwezen naar cliënt als ook cliënten kan worden bedoeld.

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van het consult worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de psycholoog gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 3

De psycholoog stuurt binnen 14 dagen na het consult een factuur naar de cliënt.

Artikel 4

De door de psycholoog aan de cliënt gedeclareerde kosten voor het consult dienen door de cliënt vóór het eerstvolgende consult en binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 5

Indien door de cliënt aan de psycholoog machtiging is verleend tot bankincasso, dan wordt hiervan eerst op 7 dagen na de factuurdatum gebruikt gemaakt.

Artikel 6

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, of indien binnen 7 dagen na de onder art.5 bedoelde handeling geen betaling is ontvangen, is de cliënt in verzuim – zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist – en kan de psycholoog rente in rekening brengen van 1% per maand over het openstaande bedrag, zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 7

Bij niet betaling binnen 14 dagen na factuurdatum kan de psycholoog de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het zenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 15,- als administratiekosten aan de cliënt in rekening gebracht.

Artikel 8

Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de psycholoog zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 9

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 75,-.

Artikel 10

Bij betalingsachterstand is de psycholoog gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere consulten op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.