Relatietherapie

Als het niet meer goed voelt…

Mis je gevoelens van liefde en verbondenheid in je relatie? Durf je jezelf nog bloot te geven, echt te zeggen wat je denkt zonder op je woorden te hoeven letten? Is de vertrouwde romantiek, tederheid of erotiek ver te zoeken? Of is er misschien sprake van overspel? Neem dan snel contact op met psycholoog (Universiteit van Amsterdam) drs. MARTIJN PRENT. Ik heb 40 jaar ervaring als relatietherapeut, psycholoog en mediator. Ik help om jullie relatie te verbeteren en de verschillen van jullie karakter en gedrag te begrijpen en te accepteren. En om respectvol zonder ruzie met elkaar te communiceren, nu en in de toekomst

Martijn Prent behandelt alle voorkomende relatieproblemen en is bovendien gespecialiseerd in 50-plus problematiek.

Tarief: € 125,00 per uur. Eén of twee gesprekken maken het verschil! Geen wachtlijst!

Wanneer relatietherapie?

Wacht niet te lang!

Als het goede gevoel voor elkaar langer dan normaal wegblijft, als jullie vooral over praktische zaken praten en als romantiek, verbondenheid en tederheid verdwenen lijkt, wordt het hoog tijd voor relatietherapie! Echt samen genieten van vakanties of leuke uitjes lijkt ver weg. De dagelijkse maaltijd is meer een gewoonte dan een verbonden samenzijn. Er zijn meer ruzies dan normaal. Ook intimiteit en seksualiteit is niet meer vanzelfsprekend of is helemaal verdwenen. Dit zijn allemaal signalen dat de relatie dringend onderhoud nodig heeft!

Een ander veel voorkomend probleem is verliefdheid of een verhouding met een derde. De relatie met je partner kan dan ernstig verstoord raken. Gesprekken met een goede relatietherapeut zijn hard nodig om de relatie weer op het goede spoor te krijgen.

Heldere kijk op jezelf en de ander

In het eerste gesprek maak ik duidelijk waar de knelpunten zitten en waaraan gewerkt moet worden. Ik gebruik meerdere therapeutische- en communicatie technieken die uit verschillende disciplines en richtingen kunnen komen. Het belangrijkste doel is om zo snel mogelijk de relatie te verbeteren en om dus al na het eerste gesprek meer vertrouwen in elkaar en de relatie te hebben. Beide partners komen tot inzichten over zichzelf en elkaar en leren anders, effectief maar vooral ook weer liefdevol met elkaar te communiceren.

Relatieproblemen en kinderen

Het kan belangrijk zijn dat we praten over de kinderen en de opvoeding. Spanningen in de relatie zijn soms het gevolg van verschillende benaderingen en inzichten ten aanzien van de opvoeding. Pubers kunnen trouwens ook een bron van spanning zijn als je het wèl met elkaar eens bent. Het is dan verstandig om met een ervaren psycholoog hierover te praten en samen tot een aanpak te komen. Een aanpak die werkt en die weer rust en ontspanning brengt binnen het gezin èn binnen je relatie.

Martijn Prent is gespecialiseerd in 50-plussers met relatieproblemen

Echtparen die de 50 jarige leeftijd zijn gepasseerd hebben vaak andere problemen dan de jongere stellen. Martijn Prent heeft zich hierin verdiept. Hij behandelt problemen die te maken hebben met het begin van een nieuwe fase en helpt een nieuwe balans te vinden nadat bijvoorbeeld de kinderen het huis uit zijn gegaan. Of wanneer een van de partners vrijwillig of gedwongen stopt met werken. Ook kan de seksualiteit op een (te) laag pitje zijn gekomen en missen partners intimiteit en erotiek. Daarnaast kan er sprake zijn van veel belangstelling voor de andere sekse buìten de eigen relatie waardoor je partner zich in de steek gelaten voelt. Als hier niet tijdig en adequaat mee wordt omgegaan kunnen bovenstaande factoren tot veel spanning leiden.

Duur van de gesprekken. Hoe werkt het. Tarief.

De eerste afspraak kan vaak binnen één week plaatsvinden. De gesprekken duren 60 tot 90 minuten. In het algemeen zijn er twee tot drie gesprekken nodig. De kosten bedragen € 125,00 per uur. Elk heel kwartier wordt in rekening gebracht. Na afloop van het gesprek dient u de kosten voor de totale gesprekstijd contant te betalen (pinautomaat aanwezig). De factuur van het gesprek wordt per mail opgestuurd.

Bel nu Martijn als je aan je relatie wilt werken!

Lees meer

MEDIATION

Mediation binnen relaties

Voor het oplossen van conflicten

Mediation is een doeltreffende aanpak om conflicten op te lossen. Dit geldt voor mensen met een relatie, voor mensen die gaan scheiden maar ook voor gescheiden partners. Het biedt oplossingen waar beide partijen een goed gevoel aan overhouden. De mediator leert jullie echt naar elkaar te luisteren en rekening met elkaar te houden. Na een geslaagde mediation zijn deelnemers in staat om eventuele toekomstige conflicten zelfstandig en zonder hulp te voorkomen of op te lossen.

Mediation bij een verbroken relatie

Als een relatie verbroken wordt en de ruzies over bijvoorbeeld verdeling, geld en kinderen houden nog steeds niet op, kan mediation heel hard nodig zijn. Als ouder en opvoeder van je kinderen moet je toch samen kunnen overleggen maar vooral moet je zonder ruzie en conflict verder met je leven. Ook bij ruzies binnen gezinnen of families kan mediation nodig zijn om tot betere verstandhouding te komen.

Hoe werkt mediation

Alle partijen dienen in te stemmen met een mediation. Als het nodig of gewenst is wordt vooraf aan de mediation een mediationovereenkomst opgemaakt. Partijen komen altijd gezamenlijk naar de afspraken tenzij er redenen zijn om daar van af te wijken. De gesprekken duren normaliter anderhalf tot twee uur. Er zijn in het algemeen één tot drie gesprekken nodig. Aan het einde van de mediation kunnen de afspraken worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst.

Vertrouwelijk en bindend

Mediation is vertrouwelijk. Partijen verplichten zich tot geheimhouding. Als de afspraken zijn vastgelegd in een ondertekende vaststellingsovereenkomst zijn deze onbetwistbaar en bindend.

Als er actie nodig is, bel je nu 0313-437076!

Lees meer

Martijn Prent

Samen genieten, samen delen

Genieten van het leven vind ik belangrijk. Echt genieten doe je als je kunt delen. Delen in alles wat je meemaakt. Ook de dingen die je liever niet laat zien kun je delen. Dat brengt je dichter bij elkaar. En leert je veel over jezelf en de ander.

Studie en werk

Na mijn middelbare schooldiploma (1976) had ik diverse baantjes en ging graag op reis. Ik was nieuwsgierig naar andere landen en hield ervan om mensen uit andere culturen te ontmoeten. Tijdens mijn studie en ook daarna leerde ik veel van prof. dr. Alfred Lange, tegenwoordig emeritus hoogleraar relatie- en gezinstherapie binnen de programmagroep klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Professor Lange is landelijk bekend door zijn boeken (bijv. Gedragsveranderingen in Gezinnen en Ruzie met je partner) en Interapy, een bedrijf dat sinds 1999 online psychotherapie aanbiedt. Aansluitend op mijn doctoraal psychologie (1988, Universiteit van Amsterdam) werkte ik korte tijd in de psychiatrie, had ik vervolgens een eigen werving- en selectiebureau en bekwaamde mij verder in mijn beroep als (bedrijfs)psycholoog, trainer en coach bij een arbodienst terwijl ik daarnaast een eigen bureau begon als relatietherapeut en mediator.

Eigen stijl.

Sinds 1990 help ik cliënten en ondernemers met (relatie)problemen (zie ook www.psychologischbureauprent.nl) Ik probeer mij zo goed mogelijk af te stemmen op de unieke hulpvragen van unieke cliënten. Dit doe ik op basis van veel studie en veel ervaring met een eigen stijl die niet vasthoudt aan theorie of voorschrift maar die elke client en elk relatieprobleem ziet als een nieuwe uitdaging. Ik werk praktisch en resultaatgericht.

Ontspanning, wonen en werken

Inspanning en ontspanning wissel ik graag af. Als ik niet hoef te werken ben ik graag bezig in en rond het huis en de tuin en lees of mijmer ik wat over psychologische en filosofische vraagstukken. Beweging en sportieve uitdaging krijg ik door de hond, golfsport, fitness en zwemmen. Creatieve stimulans door muziek te luisteren en (heel) soms te maken. Naast ons heerlijke huis aan het water, brengen we graag tijd door in ons huis in Frankrijk. Dit huis is niet alleen een uitdaging voor mijn klusvaardigheden en aanpassingsvermogen maar bovendien een prachtige plek waar mijn vrouw en ik graag samen zijn en vrienden en familie ontvangen.

Martijn Prent (1958) is registerpsycholoog bij het Nederlands Instituut van Psychologen (registratie nummer 9878). AGB-code Psychologische Zorgverlener: 94-012365. Voor formele klachten over uw behandeling kunt u zich wenden tot het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen

Lees meer

Martijn Prent
Contactgegevens


Praktijklocatie:

Wilde Zwaan 3, 6988 CC Lathum (Gem. Zevenaar)

telefoon: 0313 437076

In overleg zijn andere locaties mogelijk. Het is mogelijk dat ik bij u thuis kom tegen een vergoeding van de helft van de reistijd.


Spreekuren:

maandag t/m donderdag 10.30-19.00 uur.

vrijdag 10.30-18.00 uur


mail: info@psychologischbureauprent.nl

www.martijnprent.nl

www.psychologischbureauprent.nl (overige dienstverlening)


IBAN NL94INGB000125469

BIC INGBNL2A

BTW-ID: NL001335190B14

KvK 55006507

o

Tarieven

Relatietherapie, relatiemediation:

€ 125,00 per 60 minuten. Hierover is geen btw verschuldigd.

Reiskosten (indien van toepassing): helft van de reistijd.

Bovenstaande diensten worden in het algemeen niet vergoed. Informeer vooraf bij uw verzekeraar. Martijn Prent werkt zelfstandig, heeft géén contracten met zorgverzekeraars en werkt geheel onafhankelijk van hen. In bijzondere gevallen kunnen er aparte afspraken worden gemaakt over tarief en betaling. Een eventuele AOV kan de kosten eventueel vergoeden. Voor bedrijven en zakelijke trajecten gelden andere tarieven (zie www.psychologischbureauprent.nl)

Na afloop van het gesprek dient u per pinbetaling of contant uw betaling te voldoen.

Op bovenstaande tarieven en betalingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn op deze website te vinden. Bij afneming van diensten gaat u akkoord met deze voorwaarden.