Wanneer relatietherapie?

Wacht niet te lang!

Als het goede gevoel voor elkaar langer dan normaal wegblijft, als jullie vooral over praktische zaken praten en als romantiek, verbondenheid en tederheid verdwenen lijkt, wordt het hoog tijd voor relatietherapie! Echt samen genieten van vakanties of leuke uitjes lijkt ver weg. De dagelijkse maaltijd is meer een gewoonte dan een verbonden samenzijn. Er zijn meer ruzies dan normaal. Ook intimiteit en seksualiteit is niet meer vanzelfsprekend of is helemaal verdwenen. Dit zijn allemaal signalen dat de relatie dringend onderhoud nodig heeft!

Een ander veel voorkomend probleem is verliefdheid of een verhouding met een derde. De relatie met je partner kan dan ernstig verstoord raken. Gesprekken met een goede relatietherapeut zijn hard nodig om de relatie weer op het goede spoor te krijgen.

Heldere kijk op jezelf en de ander

In het eerste gesprek maak ik duidelijk waar de knelpunten zitten en waaraan gewerkt moet worden. Ik gebruik meerdere therapeutische- en communicatie technieken die uit verschillende disciplines en richtingen kunnen komen. Het belangrijkste doel is om zo snel mogelijk de relatie te verbeteren en om dus al na het eerste gesprek meer vertrouwen in elkaar en de relatie te hebben. Beide partners komen tot inzichten over zichzelf en elkaar en leren anders, effectief maar vooral ook weer liefdevol met elkaar te communiceren.

Relatieproblemen en kinderen

Het kan belangrijk zijn dat we praten over de kinderen en de opvoeding. Spanningen in de relatie zijn soms het gevolg van verschillende benaderingen en inzichten ten aanzien van de opvoeding. Pubers kunnen trouwens ook een bron van spanning zijn als je het wèl met elkaar eens bent. Het is dan verstandig om met een ervaren psycholoog hierover te praten en samen tot een aanpak te komen. Een aanpak die werkt en die weer rust en ontspanning brengt binnen het gezin èn binnen je relatie.

Martijn Prent is gespecialiseerd in 50-plussers met relatieproblemen

Echtparen die de 50 jarige leeftijd zijn gepasseerd hebben vaak andere problemen dan de jongere stellen. Martijn Prent heeft zich hierin verdiept. Hij behandelt problemen die te maken hebben met het begin van een nieuwe fase en helpt een nieuwe balans te vinden nadat bijvoorbeeld de kinderen het huis uit zijn gegaan. Of wanneer een van de partners vrijwillig of gedwongen stopt met werken. Ook kan de seksualiteit op een (te) laag pitje zijn gekomen en missen partners intimiteit en erotiek. Daarnaast kan er sprake zijn van veel belangstelling voor de andere sekse buìten de eigen relatie waardoor je partner zich in de steek gelaten voelt. Als hier niet tijdig en adequaat mee wordt omgegaan kunnen bovenstaande factoren tot veel spanning leiden.

Duur van de gesprekken. Hoe werkt het. Tarief.

De eerste afspraak kan vaak binnen één week plaatsvinden. De gesprekken duren 60 tot 90 minuten. In het algemeen zijn er twee tot drie gesprekken nodig. De kosten bedragen € 125,00 per uur. Elk heel kwartier wordt in rekening gebracht. Na afloop van het gesprek dient u de kosten voor de totale gesprekstijd contant te betalen (pinautomaat aanwezig). De factuur van het gesprek wordt per mail opgestuurd.

Bel nu Martijn als je aan je relatie wilt werken!

Lees meer